Zmarła s.M. Zdzisława Hesse
Dnia 17 lutego 2014 r. zmarła w Kole we wspólnocie 
p.w. Jezusa Miłosiernego (DPS) 

SIOSTRA MARIA ZDZISŁAWA 
(Regina Hesse) 

Urodziła się 6 grudnia 1924 r. w Janiszewicach 
Pierwszą profesję złożyła 15 sierpnia 1951 r. w Otwocku. 
Profesję wieczystą złożyła 15 sierpnia 1958 r. we Włocławku. 

Żyła 89 lat i miała 62 lata profesji zakonnej. 

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w 
czwartek - 20 lutego o godz. 12.00 w kościele parafialnym p.w. NMP Częstochowskiej, przy ul. Bliznej w Kole. 

Niech odpoczywa w pokoju! 

„O święty Kościele Katolicki – jedynie ty wobec grobu niesiesz pocieszenie i światło! 
Ty nas zapewniasz, że wszyscy ci, którzy tak będą żyli i wierzyli jak nakazuje Jezus - nie umrą 
na wieki... 
To ty, o drogi święty Kościele Jezusa Ukrzyżowanego, oddajesz nasze śmiertelne szczątki ziemi, chowasz je czołem zwróconym ku niebu i rękoma złożonymi w akcie modlitwy; 
w modlitwach zaś powtarzasz, że śmierć sprawiedliwego jest spokojnym snem, że ziemia zmarłych jest ziemią nadziei, że krzyż jest pomostem, a niebo celem”. 
(Ks. Orione) 

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia