Zduńska Wola: wiosenne spotkanie Sióstr Przełożonych i Dyrektorek dzieł.
19 marca 2016  roku w Zduńskiej Woli odbyło się  wiosenne spotkanie Sióstr Przełożonych i Dyrektorek dzieł, któremu przewodniczyła S. Prowincjalna S. M. Józefina Klimczak. Podczas spotkania został odczytany i przekazany wspólnotom List Matki Generalnej zwołujący XII Kapitułę Generalną oraz List
S. Prowincjalnej zwołujący Kapitułę Prowincjalną w Polskiej Prowincji. Zgodnie z metodą przyjętą przez Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek), Kapitułę Generalną poprzedzają Kapituły Lokalne, które odbędą się w całym Zgromadzeniu w kwietniu i maju 2016 roku.
Kapituła Prowincjalna w Polsce odbędzie się w Domu prowincjalnym w Zalesiu  Górnym, ul. Piękna 44/46 w dniach 24-29 września 2016 roku.
Podczas spotkania S. M. Józefa Kalinowska i S. M. Bernarda Cieślik zaprezentowały materiały na Kapituły lokalne i wyjaśniły metodologię tego ważnego wydarzenia.
Do Kapituły Generalnej należy przede wszystkim “dbać o wzrost żywotności duchowej i apostolskiej Instytutu; strzec dziedzictwa Instytutu, zachowując (pielęgnując) zdrowe tradycje i popierać zgodną z nim przystosowaną odnowę dotyczącą natury, celu i charakteru Instytutu”. (Konstytucje PSMC art.148)
 Mottem XII Kapituły Generalnej są słowa świętego Alojzego Orione: „Całkowicie oddać się Bogu, by być całkowicie dla bliźnich!”(Magna Charta, 18.08.1921r.)
Tematem Kapituły jest -  PSMC: uczennice-misjonarki, radosnymi świadkami Miłości na peryferiach świata.
Podczas spotkania świętowano również Imieniny Siostry Prowincjalnej – s. M. Józefiny Klimczak oraz S. M. Józefy Kalinowskiej – ekonomki prowincjalnej. 

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia