Zalesie Górne: Assemblea ProwincjalnaW dniach 29.06-05.07.2014 r. w Domu Prowincjalnym PSMC w Zalesiu Górnym odbywa się Assemblea Prowincjalna. Tematem Assemblei jest: „Chodźcie a zobaczycie” ku nowemu stylowi życia, uczennice i misjonarki w szkole Jezusa. 
 
Dnia 29 czerwca o godz. 12:00 była celebrowana Eucharystia na zakończenie roku dziękczynienia i inaugurację ostatniego roku bezpośredniego przygotowania do Jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia. Dzień ten dla Zgromadzeń założonych przez św. Alojzego Orione jest również Dniem Papieskim. Eucharystię celebrował ks. Krzysztof Baranowski FDP, Wikariusz prowincjalny. 
 
Tego dnia o godz. 15:30 rozpoczęła się również Assemblea Prowincjalna pod przewodnictwem S. M. Józefiny Klimczak Przełożonej Prowincjalnej. Z ramienia Rady generalnej na Assemblei jest obecna S. M. Sylwia Zagórowska, Wikaria generalna a uczestniczy w niej 18 delegatek wybranych z Prowincji Polskiej. 
 
W następnym dniu obradowania Assemblea zapoznała się z rzeczywistością Prowincji Polskiej, którą przedstawiła Przełożona Prowincjalna w swoim sprawozdaniu. Osobistej refleksji poddano materiały wypracowane wcześniej we wspólnotach na Assembleach lokalnych. 
W drugim dniu tj. 30 czerwca Mszę Świętą koncelebrowali neoprezbiterzy Księży Orionistów: ks. Michał Miś, ks. Michał Szczypek i ks. Andrzej Pałka. 
 
1 lipca 2014 r. siostry zgromadzone na Assemblei pracowały w 4 grupach roboczych poddając refleksji Decyzję XI KG dotyczącą STYLU ŻYCIA. 
 
Assemblea przebiega w siostrzanej atmosferze. Ikoną biblijną jest św. Jan Chrzciciel, prorok wołający na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. 

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia