Wołomin: nawiedzenie relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej




Spiesz się do ludzi, by zanieść im miłość!

W dniach 15 – 16 października  Wspólnota Hospicjum Opatrzności Bożej przyjęła relikwie

 bł. Hanny Chrzanowskiej – pielęgniarki.

 W pierwszym dniu nawiedzenia  w obecności Najświętszego Sakramentu oraz doczesnych szczątek błogosławionej, każdy z uczestników  – dokonał własnego rachunku sumienia z posługi  wobec bliźnich. Pomocą służył ” Rachunku sumienia pielęgniarki”. opracowany przez Hannę Chrzanowską.

Natomiast w dniu 16 października w 40 rocznicę wyboru  kardynała Karola Wojtyłę na papieża ,podczas  porannej Eucharystii  wyraziliśmy Bogu naszą wdzięczność za dar Jej życia, żarliwej posługi wobec bliźnich  i obecności pośród nas. Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II i błogosławionej Hanny dokonaliśmy Aktu  Zawierzenia Bogu całego personelu Hospicjum.”

W godzinach południowych relikwie  wraz z obrazem błogosławionej nawiedziły podopiecznych przebywających na salach. Nawiedzeniu towarzyszyła modlitwa różańcowa prowadzona przez siostry Orionistki wraz z personelem i obecnymi rodzinami.

 Błogosławiona Hanno módl się za nami, abyśmy całym życiem dawali świadectwo miłosierdzia.

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia