WŁOCŁAWEK: WSPÓLNOTA SIÓSTR ORIONISTEK NA JUBILEUSZOWYM SZLAKU
Siostry Orionistki z Włoclawka przy ul. Leśnej 3 włączając się w przeżywanie Jubileuszu 100 lecia Zgromadzenia, dnia 19.04.2015 r. gościły Ks. prof dr hab Mariana Włosińskiego, który odprawił  Mszę św. i wygłosił homilię. Kaznodzieja mówił: " Patrząc na św. Alojzego Orione dostrzegamy działanie Ducha Świętego, jakie dokonało się przez Jego osobę i wciąż dokonuje się w dziełach jego Zgromadzeń, które to swoją modlitwą i pracą obejmują chorych, ubogich bezdomnych, samotne matki, dzieci i młodzież w szkołach i zakładach wychowawczych. Św. Alojzy Orione był niezmordowanym apostołem miłości i miłosierdzia Bożego".  Na zakończenie powiedział: " Ile mogą nam powiedzieć dzieje tego miasta, wspaniałe liczne Siostry Orionistki, które tu realizowały swoje zakonne powołanie, i z optymizmem ducha niosły licznym radość i pociechę. Dziś dziękujemy za te kochane służebnice i wraz z nimi składamy wspólne Deo gratias. Niech więc orioński łan pszenicą szumi, niech orioński rój w świat roje swoje śle, a każdy z nas niech to jedno wie, jak iść śladami św. Alojzego Orione Bogu swe serce dać."

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia