Spotkanie Prowincjalnych Referentek Powołaniowych
Dnia 10 pażdziernika 2015 w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 49, w siedzibie Caritas DWP (gdzie od 01 września posługują Siostry Orionistki) odbyło się pierwsze w nowym roku szkolnym 2015/2016 Spotkanie Sióstr  Referentek Powołaniowych.  Pracom grupy przewodniczyła S. M. Carita' Harężlak - wWkaria prowincjalna,odpowiedzialna z ramienia Rady prowincjalnej za Duszpasterstwo Młodzieżowo Powołaniowe.W spotkaniu wzięły udział: S. M. Anuncjata Kempczyńska, S. M. Sylwia Bigaj i S. M. Marta Bułgajewska. Podczas spotkania Siostry opracowały roczny plan pracy DMP powierzając Matce Bożej Zwycięskiej młodzież poszukującą swojej drogi życia.

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia