RZYM: NOWA RADA GENERALNA 2017-2023
9° KOMUNIKAT XII KAPITUŁY GENERALNEJ PSMC – NOWA RADA GENERALNA

Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia mają nową Radę generalną!

Wczoraj 20 maja w godzinach rannych Siostry uczestniczące w Kapitule wybrały Przełożoną generalną i 5 Radnych.

Siostra Maria Mabel Spagnuolo została wybrana na Przełożoną generalną na drugie sześciolecie. Jako jej Radne zostały wybrane:

Siostra Maria Sylwia Zagórowska – Wikaria generalna

Siostra Maria Irma Rabasa – II Radna generalna

Siostra Maria Françoise Ravaoarisoa - III Radna generalna

Siostra Maria Rosa Delgado Rocha – IV Radna generalna

Siostra Maria Józefa Kalinowska - V Radna i Ekonomka generalna

Nowa Rada uobecnia trzy kontynenty, w których jest obecna rodzina Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia. Każda Radna niesie ze sobą bagaż kulturowy, ludzki i duchowy, który pozwoli Zgromadzeniu na kontynuowanie drogi podjętej przez XII Kapitułę i na realizowanie tematu, który przyświecał pracom Kapituły Całkowicie oddać się Bogu, by być całkowicie dla bliźnich! PSMC: uczennice misjonarki, radosnymi świadkami Miłości na peryferiach świata”.

Matka Maria Mabel zwróciła się do Sióstr, biorących udział w Kapitule, słowami: „Dziękuję Panu i Siostrom za to odnowione zaufanie i za te pięć współsióstr, z którymi ‘in primis’ chcę żyć w komunii, jedności, zaangażowaniu na rzecz świętości i współodpowiedzialności. Będzie nas ożywiać duch ewangelicznej ‘służby’. Chcemy służyć Zgromadzeniu i każdej siostrze, zaczynając od najbardziej potrzebujących i dlatego proszę, abyście wspomagały nas waszą modlitwą i współpracą!”.

Siostra Maria Mabel Spagnuolo urodziła się w Buenos Aires w Argentynie, 1 listopada 1958 roku. Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia w Buenos Aires, 8 grudnia 1978 roku. Pierwszą profesję złożyła 2 lutego 1982 roku a Profesję wieczystą 2 lutego 1987 roku.

W Zgromadzeniu powierzono jej obowiązki w apostolacie wychowawczym jako asystentki, nauczycielki, katechetki i dyrektorki szkoły. Od roku 1993 do 1999 była Radną i sekretarką prowincjalną w Prowincji p.w. Matki Bożej z Lujan w Argentynie. Była zaangażowana w Duszpasterstwie młodzieżowo powołaniowym i członkiem Generalnej Grupy Drogi Odnowy. Przez dwa sześciolecia (1999 - 2011) pełniła posługę Wikarii generalnej i była odpowiedzialna za Drogę odnowy i Formację ciągłą w Zgromadzeniu. 25 maja 2011 roku XI Kapituła Generalna powierzyła jej posługę Przełożonej generalnej PSMC. 20 maja 2017 roku została ponownie wybrana na ten sam urząd na sześciolecie 2017 – 2023.

Siostra Maria Sylwia Zagórowska urodziła się w Polsce 25 stycznia 1957 roku i należy do Prowincji p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Pierwszą profesję zakonną złożyła w 1978 w Rzymie. Studiowała na Papieskim Instytucie “Regina Mundi” w Rzymie i na Akademmi Teologii Katolickiej w Warszawie, uzyskując w roku 1986 tytuł magistra teologii. Przez 12 lat (1993 – 2005) pełniła posługę Sekretarki generalnej a następnie Przełożonej prowincjalnej w Polsce. Od roku 2011 pełniła posługę Wikarii generalnej i była odpowiedzialna za formację w Zgromadzeniu.

Siostra Maria Irma Rabasa urodziła się 13 sierpnia 1961 roku w Argentynie i należy do Prowincji p. w. Matki Bożej z Lujan. Pierwszą profesję złożyła w 1989. W roku 1995 udała się jako misjonarka na Wybrzeże Kości Słoniowej i do Togo. W roku 2014 powróciła do Argentyny, gdzie od roku 2015 pełniła posługę Wikarii prowincjalnej.

Siostra Maria Françoise Ravaoarisoa urodziła się 16 sierpnia 1972 roku na Madagaskarze i należy do Delegacji p. w. Matki Bożej Królowej Pokoju. Pierwszą profesję zakonną złożyła w 1995 roku. Studiowała na Fakultecie pedagogicznym Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie. Po ukończeniu studiów powróciła na Madagaskar i pełniła posługę Radnej regionalnej a ostatnio Przełożonej regionalnej Delegacji.

Siostra Maria Rosa Delgado Rocha urodziła 18 marca 1974 roku na Wyspach Zielonego Przylądka i należy do Prowincji p.w. Matki Bożej z Aparecida. Pierwszą profesję zakonną złożyła w 1997 roku. W roku 2008 ukończyła kurs dla formatorek prowadzony na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie i była odpowiedzialna za formację na Wyspach Zielonego Przylądka. Aktualnie pełni posługę przełożonej wspólnoty “N. S.ra do Rosario” i pracuje jako pielęgniarka w szpitalu Ribeira Grande w Santo Antão.

Siostra Maria Józefa Kalinowska urodziła się 19 grudnia 1961 roku w Polsce i należy do Prowincji p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Pierwszą profesję zakonną złożyła w 1983 roku. Wiele lat pracowała jako pielęgniarka i dyrektorka w dziełach społeczno- sanitarnych. Od roku 2000 do 2006 pełniła posługę Radnej prowincjalnej a od 2011 roku pełni posługę Radnej i Ekonomki prowincjalnej w swojej Prowincji.

Wieczorem odbyła się celebracja dziękczynna i zawierzenie nowej Rady generalnej Maryi naszej Matce i Niebieskiej Założycielce. Dzień zakończył się uroczystą kolacją na wolnym powietrzu, podczas której świętowano razem z siostrami ze wspólnoty Domu generalnego.

Matce generalnej i Siostrom Radnym składamy najlepsze życzenia na nową drogę posługi w braterstwie i z odwagą zgodnie z duchem Księdza Orione!

Segreteria di Comunicazione Orionina, Rzym 21 maja 2017 r.

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia