Koło: Rekolekcje wielkopostne w DPSW dniach od 4 do 6 marca w Domu Pomocy Społecznej Sióstr Orionistek w Kole odbyły się wielkopostne rekolekcje, których hasłem przewodnim były słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Głosił je ks. Damian Bułakowski. Miały one charakter duchowego przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, a także obchodów Jubileuszu 100-lecia założenia Zgromadzenia Sióstr Orionistek. Osoby, które z racji stanu zdrowia nie mogły udać się do kaplicy łączyły się za pośrednictwem telewizji. „W imieniu wszystkich Mieszkańców i Sióstr pragnę wyrazić nasze serdeczne podziękowanie i wdzięczność, najpierw Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, który w swojej łaskawości ofiarował nam ten czas; czas który pozwolił nam przeprowadzić refleksję nad własnym życiem” - powiedziała na zakończenie rekolekcji pani Irena, przewodnicząca samorządu Mieszkańców DPS. Podziękowania kierujemy także w stronę osób, dzięki których zaangażowaniu rekolekcje mogły się odbyć: s. M. Santy Krupa – dyrektor DPS, ks. kapelana Damiana Bułakowskiego i pana Marka Kłanieckiego, dyrektora Szkoły Muzycznej w Kole, który zapewnił oprawę liturgiczną. Deo gratias! 

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia