Koło: Jubileusz 50 lecia obecności Sióstr Orionistek
Rok Życia Konsekrowanego w całym Kościele, w naszym Zgromadzeniu wiąże się  dodatkowo z jubileuszem Stulecia naszego istnienia. W Kole ponadto, jest to również jubileusz pięćdziesięciolecia posługi Sióstr Orionistek w tym  mieście. Z tej okazji w dniu 21 października odbyły się tam uroczystości jubileuszowe, dziękczynnej Eucharystii przewodniczył Proboszcz Parafii M.B.Częstochowskiej Ks.Dziekan Władysław Waszak, a okolicznościowe kazanie wygłosił Ks. Prałat Janusz Ogrodowczyk. Na dziękczynne uroczystości jubileuszowe przybyły licznie Siostry Orionistki z rożnych wspólnot zakonnych z Przełożoną Prowincjalną S.M. Józefiną Klimczak na czele, delegaci Księży Orionistów i miejscowego duchowieństwa, przedstawiciele  najwyższych władz miasta Koła oraz zaprzyjaźnione ze Zgromadzeniem osoby, a także pracownicy DPS i mieszkańcy Koła. Zebranych gości powitała S. M. Santa Krupa - dyrektor Domu Pomicy SpołecznejZgromdzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia.  

Obecny Rok Stulecia powołania do istnienia Naszego Zgromadzenia  przez Świętego Alojzego Orione jest dla nas rokiem szczególnym i bardzo ważnym, wpisującym się jednocześnie w obecnie trwający w całym Kościele Rok Życia Konsekrowanego, a także posługi Sióstr  Orionistek od pół wieku w naszej małej ojczyźnie, jaką jest miasto Koło.  Dzisiejszy dzień to kolejna niecodzienna data, która zapisze się na kartach historii naszego Zgromadzenia. W tym szczególnym dla nas dniu : - Witam wszystkich,  bardzo serdecznie, którzy wraz  z nami  tworzycie historię tych 50 lat  i dziś razem z nami przeżywacie nasze  święto.Szanowni Państwo – w życiu każdego człowieka,  są chwile, wobec których nie można przejść obojętnie. Momenty wyjątkowe, skłaniające do refleksji, wspomnień, przemyśleń. Okazje tego typu nie zdarzają się co dzień, to wydarzenia niezwykłe, na które czeka się latami i które równie długo  się wspomina. Tak wyjątkowe wydarzenie przeżywamy dzisiaj my: Siostry OrionistkiJest mi bardzo miło, że w imieniu wszystkich Sióstr  mogę powitać przybyłych gości. Cieszę się, że przy. jęliście Państwo nasze zaproszenie i że jesteście dziś  razem z Nami. Bardzo serdecznie  i gorąco witam władze naszego Zgromadzenia  na czele z Siostrą  Prowincjalną  S. M. Józefinę Klimczak wraz z Jej Radą oraz wszystkie Siostry, które przybyły z naszych placówek, aby razem z nami świętować.   Szczególnie, gorąco i serdecznie  witam te Siostry, które tworzyły historię tych 50 lat pracy w Kole na polu katechetycznym i opiekuńczym. Mam zaszczyt powitać i pozdrowić gospodarza tego miejsca Ks. Dziekana  Kanonika Władysława Waszaka proboszcza naszej parafii,   wraz z księżmi wikariuszami, którego prosimy o przewodniczenie dzisiejszej  Mszy Jubileuszowej. Gorąco witam dzisiejszego kaznodzieje Ks. Prałata Janusza Ogrodowczyka, który przez wiele lat współpracował z nami. Witam bardzo serdecznie Ks. Piotra Pawlaka proboszcza parafii Świętego Bogumiła w Kole, Witam ojca Zygmunta z klasztoru Ojców Bernardynów.  Witam   serdecznie  naszych Współbraci:  Księży Orionistów ks. Leszka Kromkę dyrektora Centrum Ks. Orione w Kaliszu z którego posługi Siostry i Mieszkańcy od kilku lat korzystają oraz Ks. Mariusza Chmielewskiego dyrektora Domu Rekolekcyjnego w Zduńskiej Woli.  Bardzo  serdecznie witam władzę naszego powiatu  na czele z panem Starostą Wieńczysławem Oblizajkiem oraz panem przewodniczącym Markiem Tomickim.  Witam bardzo serdecznie gospodarza naszego miasta  p. Burmistrza Stanisława Maciaszka oraz przewodniczącego rady miasta p. Artura Szafrańskiego. Witam wszystkich dyrektorów placówek samorządowych, dyrektorów instytucji kolskich,  dyrektorów i nauczycieli szkół w których posługują nasze Siostry, od  25 lat. Witam bardzo serdecznie  lekarzy z którymi współpracujemy , Pracowników Mieszkańców    i  wolontariuszy naszego domu. Witam osoby z nami zaprzyjaźnione, i wszystkich zaproszonych gości.  Witam media kolskie.  Witam wszystkich  obecnych w tej świątyni, którzy wraz z Nami dziękujecie dziś  Bogu za 50 lat posługi  Sióstr Orionistek w naszym mieście Kole. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy  i radosnego dziękczynienia.

 Po Mszy św. nastąpiło przejście do Domu Pomocy Społecznej, gdzie zostały poświęcone nowe okna witrażowe. Po uroczystościach religijnych i oficjalnych było rodzinne spotkanie przy wspólnym stole

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia