Koło: Inauguracja Roku Jubileuszowego Zgromadzenia Sióstr Orionistek
Wieczorem  1 lutego Siostry Orionistki z Koła uczestniczyły w uroczystej Eucharystii w kaplicy Domu Pomocy Społecznej z okazji rozpoczęcia Roku Jubileuszowego Zgromadzenia. W gronie współpracowników, przyjaciół i mieszkańców DPS dziękowały Bogu za 100 lat historii oraz za dar konsekracji zakonnej, prosząc o dalsze łaski. Mszę świętą odprawiali: ks. Sebastian Osiński i kapelan DPS w Kole – ks. Damian Bułakowski. Obecny był także ks. proboszcz Władysław Waszak i ks. Szymon Wiwatowski. Głównym motywem kazania było refleksja nad działaniem Boga, który poprzez osobę Założyciela św. Alojzego Orione i jego dzieła apostolskie, kontynuowane następnie przez Siostry Orionistki, wniósł nowe wartości w życie Kościoła i świata.  W czasie liturgii Siostry odnowiły śluby: ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i miłości. Po błogosławieństwie pracownicy DPS złożyli Siostrom życzenia i wręczyli kwiaty na ręce Siostry Dyrektor M. Santy Krupa. Siostra Dyrektor skierowała do zebranych słowa wdzięczności za  wspólną modlitwę i współpracę, a także  zaufanie i wszelką pomoc.

Uroczystości jubileuszowe stanowią dobrą okazję do spojrzenia wstecz, ale także zachęcają, by z pełnym zaufaniem Bożej Opatrzności spojrzeć na czekającą nas przyszłość. Oby Rok Jubileuszu Zgromadzenia przyniósł błogosławione owoce nowych powołań do życia konsekrowanego i przyczynił się do odnowienia wierności charyzmatowi świętego Alojzego Orione. Deo gratias!

 

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia