Koło: Dzień Chorego w Domu Pomocy
Z okazji XXII Światowego Dnia Chorego w Domu Pomocy Społecznej sióstr Orionistek odprawiona została uroczysta Eucharystia, podczas której udzielony został sakrament Namaszczenia Chorych. W liturgii oprócz mieszkańców Domu, wśród których znajdowało się liczne grono osób na wózkach, udział wzięły siostry Orionistki, pracownicy, przedstawiciele wolontariatu oraz rodziny podopiecznych. Chorzy, którzy nie mogli przybyć do kaplicy, łączyli się w modlitwie za pomocą telewizji. 
Uczestnicy liturgii powitani zostali przez dyrektor DPS-u, s. M. Santę Krupę, która założyła chorym życzenia i podziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączają się w misję Domu. Eucharystii przewodniczył ks. Leszek Kromka, dyrektor Centrum ks. Orione w Kaliszu, który wygłosił również Słowo Boże. Głównym motywem homilii było hasło tegorocznych obchodów: "Wiara i miłosierdzie: «My także winniśmy oddać życie za braci» (1 J 3,16) w kontekście postawy duchowej Maryi i ks. Orione. Współcelebrowali kapłani z miejscowej parafii: ks. proboszcz Janusz Ogrodowczyk i ks. kapelan Damian Bułakowski. Podczas Eucharystii kapłani udzielali sakramentu Namaszczenia Chorych i indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie wszyscy zaproszeni zostali na poczęstunek, którego główną atrakcją był okolicznościowy tort. 
W orędziu na XXII Dzień Chorego Ojciec święty Franciszek napisał: „Kiedy z czułością zbliżamy się do tych, którzy potrzebują opieki, wnosimy nadzieję i uśmiech Boga w sprzeczności świata”. Dzięki zaangażowaniu sióstr, pracowników i wolontariuszy, którzy na co dzień z poświeceniem pełnią swoją misję mieszkańcy kolskiego Domu Pomocy odczuli ciepło tego uśmiechu! Deo Gratias! 

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia