CZĘSTOCHOWA: CZUWANIE RODZINY ORIOŃSKIEJ NA JASNEJ GÓRZE
17/18.04.2015 roku Rodzina Oriońska spotkała się na dorocznym, nocnym czuwaniu u Matki Bożej Częstochowskiej. W czuwaniu uczestniczyła liczna grupa Księży Orionistów, Sióstr Orionistek, członkowie i sympatycy Oriońskiego Ruchu Świeckiego, Oriońskiego Instytutu Świeckiego, młodzież, wierni z oriońskich parafii oraz pracownicy  oriońskich dzieł. Dla Sióstr Orionistek było to wydarzenie szczególne, bo przeżywane w Roku Jubileuszowym Stulecia założenia Zgromadzenia. Czuwanie składało z trzech części: przebłagania, dziękczynienia i uwielbienia. Podczas modlitwy przebłagania, Przełożona Prowincjalna PSMC - S. M. Józefina Klimczak w imieniu wszystkich Sióstr Orionistek wypowiedziała znaczące słowa: „Jesteśmy tutaj, bo podążamy za pragnieniem naszych serc. Nasze serca- dzisiaj, tu i teraz pragną być blisko Ciebie Maryjo, pragną usłyszeć bicie Twojego serca, aby w tym jedynym i niepowtarzalnym klimacie-przyłożyć nasze serca do Twojego; po to, aby usłyszeć, po to, aby również wypowiedzieć to co leży na głębinach – wielokrotnie skrywane, zakłócające pokój naszych serc. Najświętsza Maryjo Panno Częstochowska – Patronko Prowincjo Polskiej – my Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia przeżywając wydarzenie Jubileuszu Stulecia naszego istnienia dostrzegamy w nim określony moment historiozbawczy zamierzony przez samego Boga dlatego dzisiaj 17 kwietnia 2015 roku, przeżywając czas kairos – za Twoim orędownictwem otwieramy nasze serca przed Sercem Jezusa i mówimy: wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Przychodzimy z taką świadomością i pamięcią jaką posiadamy dzisiaj, z taką miłością na jaką dzisiaj nas stać i z taką wolą, którą Ty znasz – prosimy: SERCE JEZUSA, GOREJĄCE OGNISKO MIŁOŚCI – zmiłuj się nad nami. Uznajemy i wyznajemy nasze grzechy – jako główne źródło – niszczące właściwą relację wspólnoty z Bogiem, samym sobą i drugim człowiekiem. Mamy nadzieję, że ten moment zaowocuje wzajemnym przebaczeniem wyrządzonych krzywd i niesprawiedliwości, przyczyni się do uleczenia naszych ran z przeszłości, pozwoli przezwyciężyć wzajemne uprzedzenia i nieporozumienia, umocni nas w dążeniu do pojednania oraz uczyni nas bardziej wiarygodnymi świadkami Ewangelii wobec współczesnego świata. Pojednanie wymaga zawierzenia Bogu i Jego Miłosierdziu. Teraz  pragniemy to uczynić za wstawiennictwem naszego świętego Założyciela- Alojzego Orione i świętej Siostry Faustyny Kowalskiej”. Po tych słowach uczestnicy czuwania odśpiewali Koronkę do Bożego Miłosierdzia, w którą zostały włączone prośby o przebaczenie grzechów i zaniedbań osób pełniących posługę władzy, grzechów przeciw wierności charyzmatowi, formacji, przeciwko owocnej współpracy z innymi gałęziami Rodziny Oriońskiej oraz przeciwko konsekracji zakonnej. Modlitwę ubogacał śpiew zespołu Eo Nomine. Zwyczajem lat ubiegłych w czasie czuwania dokonano Aktu Zawierzenia Rodziny Oriońskiej  przemożnej opiece Matki Bożej.
Centrum czuwania stanowiła Eucharystia koncelebrowana  pod przewodnictwem Księdza Prowincjała FDP Antoniego Wita.  Po agapie nastąpił czas świadectw i uwielbienie Boga śpiewem, który prowadził Ks. Damian Laskowski z zespołem Sursum Corda z Włocławka. Czuwanie tradycyjnie zakończyło się Godzinkami o NMP oraz kapłańskim błogosławieństwem.

 

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia